Företags profil

NAOS EUROPE, s.r.o. är en officiell företrädare för Koreanska företaget NAOS Co. Ltd., ledande tillverkare av kolfiberarmerad infraröd uppvärmnings folie av heltäckande typ. NAOS EUROPE, s.r.o. är den enda exclusiva distributören av den här folitypen för hela Europa. Folien är teknologiskt patenterad, och på grund av sina egenskaper överträffar andra alternativa uppvärmningssätt.

 

För första gången i hela historien av teknologins existens , lyckades NAOS Co. Ltd. att lösa sådana problem som ojämn värmedistribution över hela ytan, driftsäkerhet samt hög energibesparing.