Profil firmy

Spoločnosť NAOS EUROPE, s.r.o. je oficiálnym predstaviteľom kórejskej spoločnosti NAOS Co. Ltd., lídra vo výrobe uhlíkovo-vláknitej infračervenej vyhrievacej fólie celoplošného typu. Spoločnosť NAOS EUROPE, s.r.o. je jediným a exkluzívnym dodávateľom fólie daného typu na území Európskej únie a krajín Európy. Fólia je technologicky patentovaná a na základe svojich vlastností a charakteristík zásadne prekonáva alternatívne druhy vykurovania.

 

Prvýkrát za celú históriu existencie technológie vykurovania infračervenou fóliou vykurovania sa spoločnosti NAOS Co. Ltd. podarilo vyriešiť také problémy ako nerovnomerná distribúcia tepla po celej ploche, bezpečnosť prevádzky, ako aj dosiahnuť vysokú úsporu energie.